Bristol F2b „Fighter”

ŹRÓDŁA FOT. ze zbiorów Fundacji Stare Skrzydła